Back Back

Yangjiang Group (阳江组)

Biography

Yangjiang Group is an artistic group founded in 2002 by Zheng Guogu (B. 1970, Yangjiang, China), Chen Zaiyan (1971, Yangchun, China) and Sun Qinglin (1974, Yangjiang, China).
The group currently lives and works in Yangjiang, Guangdong Province, China.

News

Tales of Our Time
4 Nov 2016 – 10 Mar 2017
Solomon R. Guggenheim Museum

Reflection

07